Comuna Sendreni, Galati
Loading Events

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, datele de contact, persoana de contact.

COMUNA SENDRENI, cu sediul în Sat Sendreni, Comuna Șendreni str. Principală nr. 100, județul GALAŢI, telefon 0236/707.300 , fax: 0236/828.078, e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3553269.

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– teren arabil în suprafață de 145 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 18, parcela 311/1, CF 107157;

– teren arabil în suprafață de 2.000 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 21, parcela 75, CF 106504;

– teren arabil în suprafață de 8.940 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 21, parcela 75, CF 106371;

– teren neproductiv în suprafață de 7.121 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 28, parcela 188, CF 105816;

– teren neproductiv în suprafață de 4.278  m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 42, parcela 236/1, CF 106017;

– teren neproductiv în suprafață de 18.375  m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 47/1, parcela 259/1/1, CF 106197;

– teren arabil în suprafață de 12.433  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 52, parcela 273, CF 107221;

– teren arabil în suprafață de 25.964  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 52, parcela 273, CF 107220;

– teren arabil în suprafață de 30.772  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 52, parcela 273, CF 107223;

– teren arabil în suprafață de 3.000  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/2, CF 106918;

– teren arabil în suprafață de 2.910  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/3, CF 106919;

– teren arabil în suprafață de 3.000  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/4, CF 106920;

– teren arabil în suprafață de 2.905  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/5, CF 106921;

– teren arabil în suprafață de 3.000  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/6, CF 106922;

– teren arabil în suprafață de 2.903  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/7, CF 106923;

– teren arabil în suprafață de 3.000  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/8, CF 106924;

– teren arabil în suprafață de 2.892  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6, lot 1/9, CF 106925;

– teren arabil în suprafață de 5.000  m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 63, parcela 377/1, CF 101590;

– teren arabil în suprafață de 5.000  m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 63, parcela 377/1, CF 103642;

– teren arabil în suprafață de 5.350  m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 63, parcela 377/1, CF 104451;

– teren arabil în suprafață de 119  m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 64, parcela 394/1, lot 1, CF 106844;

– teren arabil în suprafață de 80.889  m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 84, parcela 452,  CF 105243;

– teren arabil în suprafață de 157 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela 480/2,  lot 40/6, CF 107180;

– teren arabil în suprafață de 80 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela  480/2,  lot 40/7, CF 107181;

– teren arabil în suprafață de 162 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1, parcela  480/2,  lot 40/9, CF 107183;

– teren arabil în suprafață de 388 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 92, parcela 514/1/1, CF 107222;

– teren arabil în suprafață de 1.132 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 92, parcela 514/1/1, CF 107224;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/2, CF 107120;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/3, CF 107121;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/4, CF 107122;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/5, CF 107123;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/6, CF 107124;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/7, CF 107125;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/8, CF 107126;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/9, CF 107127;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/10, CF 107128;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/13, CF 107131;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/19, CF 107137;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/20, CF 107138;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/21, CF 107139;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/22, CF 107140;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/23, CF 107141;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/24, CF 107142;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/25, CF 107143;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/26, CF 107144;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/29, CF 107147;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/30, CF 107148;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/31, CF 107149;

 

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/32, CF 107150;

– teren arabil în suprafață de 510 m.p. situat în extravilanul comunei Șendreni, tarla 95/1, parcela 5, lot.1/34, CF 107152;

– teren arabil în suprafață de 3.000 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 100, parcela 554/3, lot 1, CF 103632;

– teren arabil în suprafață de 11.666 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, sat Șerbeștii-Vechi, tarla 100, parcela 554/3, lot 2, CF 103633;

– teren arabil în suprafață de 294 m.p. situat în intravilanul comunei Șendreni, tarla 64, parcela 394/1, CF 107165;

Terenurile aparțin domeniului privat al comunei Șendreni, conform Caietului de sarcini, OUG nr. 57/2019 și HCL nr. 58/04.04.2023.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini .

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei SENDRENI;

3.2.denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT din cadrul Comunei SENDRENI, Sat Șendreni, str. Principală nr. 100, Comuna Șendreni, Județul Galați GALAŢI.

3.3.costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 50 lei/exemplar; se achită în numerar la casieria Comunei Sendreni.

3.4.data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2023, ora 16,00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1.data-limită de depunere a ofertelor : 03.05.2023 , ora 09:00 ;

4.2.adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Comunei SENDRENI, SATUL SENDRENI, str. Principală nr. 100,   jud. GALAŢI.

4.3.numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

03.05.2023, ora 1030, la  CAMINUL CULTURAL, SAT SENDRENI, COMUNA ȘENDRENI, str. Principală nr.109,  jud. GALAŢI.

  1. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secţia de contencios administrativ a TRIBUNALULUI GALATI  cu sediul în municipiul Galaţi, strada Brailei, nr.153, judeţul Galaţi, telefon 0236/460333, fax: 0236/412130 , email tr-galati-comunicari@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:       

            10.04.2023.

 

 

PRIMAR,

BURLACU ZAMFIRA

Distribuie

Detalii

  • Persoana contact: Compartiment Administrarea Domeniului Public si Privat
  • Telefon: 0236707300

Skip to content