Comuna Sendreni, Galati
Loading Events

ANUNȚ

Proiect de hotărâre, privind :

APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024

 

               Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, Proiectul de hotărâre privind  APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2024.

             Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al initiatorului și raportul de specialitate al compartimentului de resort.

            Proiectul se postează pe site-ul instituției: www.comunasendreni.ro, secțiunea: Transparență decizionață – Activitatea consiliului local – Proiecte de hotărâri și poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Șendreni.

            Propunerile și sugestiile se pot depune până la data de 31.01.2024:

– la sediul Primăriei comunei Șendreni, jud. Galați;

– prin poșta electronică, la adresa de e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro;

– prin poștă, la adresa: sat Șendreni, str. Principală, nr. 100, comuna Șendreni, jud. Galați.

            Persoană de contact:  secretar general,   tel 0236/707300.

PRIMAR,

BURLACU  ZAMFIRA

Documentatie Proiect de Hotărâre

Distribuie

Detalii

Skip to content