Recepția finală a lucrărilor la STATIA DE REGLARE MASURARE PRESIUNE (SRMP ) ȘENDRENI
22.09.2023
 
Dragi locuitori ai comunei SENDRENI cu cele trei sate componente Sendreni, Movileni şi Serbeştii Vechi, vă comunicăm că azi 22.09.2023 a fost efectuată recepția finală a lucrărilor la STAȚIA DE REGLARE MASURARE PRESIUNE (SRMP ) ȘENDRENI.
Precizăm că urmează ultima etapă respectiv punerea în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale ( rețeaua stradală) în satul ȘENDRENI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNȚ PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE AMPLASARE A STAȚIEI DE REGLARE-MASURARE GAZE SI RACORDAREA LA SISTEMUL NATIONAL DE GAZE NATURALE A SATULUI SENDRENI 
24.06.2023
 
Dragi locuitori ai satului Șendreni, vă anunțăm că în prezent se execută lucrările de amplasare a stației de Reglare-Masurare-Gaze și racordarea la sistemul național de transport gaze naturale a satului Șendreni.
 
 
 
 Începerea execuției lucrărilor la RACORD și SRMP (STATIA DE REGLARE MASURARE-PREDARE ) în cadrul investiției INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA SENDRENI
14.09.2022
 
Dragi locuitori ai comunei SENDRENI cu cele trei sate componente: Șendreni, Serbeștii-Vechi și Movileni, vă anunțăm că a început execuția lucrărilor la RACORD și SRMP (STATIA DE REGLARE MASURARE-PREDARE ) în cadrul investiției INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA SENDRENI .
Lucrările se execută în baza Contractului Sectorial de Lucrări nr.295/17.06.2022 încheiat între TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ , în calitate de achizitor și societatea BAT MEDIAȘ S.A. în calitate de executant și constau în:
• realizarea unui Racord DN100 PN 50 cuplat în conducta de transport și montarea unei Stații de Reglare-Măsurare-Predare ce cuprinde presiune, debit, temperatură, îmbinare electroizolantă, robinet de incendiu, robinet intrare în stație, robinet de izolare, 2 microcentrale termice în condensație, rezervor de lichide, instalație de încălzire, filtrare, reglare, măsurare, odorizare, alimentare cu gaze naturale centrală termică, dotare cu echipamente PSI;
• construirea unui cofret ( în care se va monta instalația) realizat din confecții metalice cu panouri termoizolante cu spumă poliuretanică ignifugă, rezistent la intemperii și la incendiu.
Precizăm că lucrările la RACORD și SRMP reprezintă ultima etapă în cadrul derulării investiției INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA SENDRENI !
 
Distribuie